Kören

 

Dirigent: Musikpedagog Ia Rönngård

 


Uppträdande på Arbis i samband med Vasa körfestival maj 2016